DĚTSKÉ TÁBORY - VEJVODA

V letošním roce pořádáme již 26. ročník táborů.


Plně si uvědomujeme, že starat se o jiné děti je mnohem zodpovědnější, než starat se o děti vlastní. Proto Vám přinášíme důležité informace, které by měli rodiče vědět.

Kvalitní a prověření vedoucí
Vedoucí, kteří se dětem věnují, si pečlivě vybíráme, neboť velmi dobře víme, že se o děti musí starat zodpovědní a prověření lidé. V našem týmu jsou zkušení pedagogové, mladí začínající učitelé, studenti vysokých škol a mladí zapálení nadšenci, splňující naše představy kladené na oddílové vedoucí. Samozřejmostí je akreditace vydaná SVIS Ministerstva školství pro hlavní vedoucí táborů.

Táborový řád
Děti jsou na začátku pobytu seznámeni s táborovým řádem a poučeni o bezpečnosti a o chování na táboře. Náš vnitřní táborový řád nedovoluje dětem kouřit ani užívat jiné drogy. Zatím jsme se na našich táborech nesetkali se šikanou, ale jako profesionálové víme, že mezi dětmi takové jevy existují. V případě porušení táborového řádu si vyhrazujeme právo odeslat takové dítě domů. Jistě chápete, že ostatním dětem musíme zabezpečit nerušený průběh tábora. Rodiče se mohou s táborovým řádem seznámit při příjezdu na tábor.

Táborový program
Náš táborový program dává dětem možnost se vzdělávat, poznávat nové věci, sportovat, navazovat nová přátelství a užívat si prázdnin v kolektivu svých vrstevníků.

Bezpečnost dětí, zdravotník
Na bezpečnost dítěte dbáme po celou dobu jeho pobytu na táboře. Děti při všech činnostech nikdy nezůstávají bez dozoru. To platí například při koupání, sportu, chvílích odpočinku, ale i v době spánku. Na každém táboře je přítomen zdravotník

Hygiena a pitný režim
Dbáme na dodržování zásad hygieny a ochrany zdraví při práci s dětmi. Účastníci jsou ubytováni ve zděných budovách se sociálním zařízením Na každém táboře je zajištěn pitný režim, který je přizpůsobován také podle počasí.

Vážení rodiče, jakýkoliv další dotaz Vám rádi zodpovíme.
Mgr. Luboš Vejvoda